Namibia Government Gazette dated 1991-02-15 number 153

GAZE:'fi'E
OF THE

REPUBLIC OF NAMIBIA

WINDHOEK -

R0.70

15 February 1991

No. 153

CONTENTS

,.,

COVIANMISNT NOTIQS

No. II

~don lbt a road be dcda.red a prodillmecl 4mna roed ( N11Mbu
~ DWnd:

ol Hnuutu:.d WQt -

_

P.opoal&lllll ....,&:.doe tbl pcan... ol farm ro.f 16$0 be: doM4- Diflrift

•w~• ------------

J

.... I)

~n-llr"- ~Board: Ammct-=at Ill Rep~ oo rJoc•nc.uy
Slllply. K.a:u:.jab, W'~t~iei ud Hfaos &..y

No, 10

Munll:ip.lity of Xatiblb: Alnc!Mlmcnt o f Swimml~ &tb M.ct11Jil110a' .......

17

Nu. I I

lkpanti'ICial of fi&beries:: Applklltion for CoiMletaiOrll ror Uxplolt•tlon
Rilflt• (Fu•Otla:) m the Ft~~bl n1

Rlahu (Fislll.og Ri&h~s) and rroc"'i:n.a

No. ll

Ptti~Urbu 0.W"l0plllftll brd: Ram And Tua OllUtllldl"'

and IOC'Iftr .

No I J

No. 14

··- ··-

..~·-..-

llw yu"

·--·---

l'l

M•air:iptliil.y of Obbad;a: Amald111a1t of NI/U'flf Locttloe RepW-._.
fC.....U,

..

Maaiape.til:r cl ~ A.me.dtume of St:mt Mil

T,..,..~t

Rcp·

-

Jrfo. IS

Mu:.Jtipafity ol K~:
aDd $1mrt5

lO
~

dokftt ol PuWC Opnl ~
21