Muharukua and Another v S (CA 14/2009) [2013] NAHCNLD 29 (20 May 2013);